Tjänster

PRISLISTA

Klassisk massage


25 Min              420 kr

45 Min              560 kr

55 Min              670 kr


Idrotts Massage


25 Min              500 kr

45 Min              650 kr

55 Min              750 kr


Akupunktur


40 Min              400 kr

60 Min              650 kr


Teraputiska behandlingar

Ultraljud            600 kr

Stötvåg              550 kr

Skadebeh          500 kr

Vaccumbeh        500 kr

övrigt se prislista