Prislista / tjänster

PRISLISTA  


Klassisk massage


25 Min              460 kr

45 Min              600 kr

55 Min              710 kr


Massage pensionär 

330 kr/470 kr


Idrotts Massage


25 Min              540 kr

45 Min              690 kr

55 Min              790 kr

I massagen ingår koppning,

graston och ev maskin


Akupunktur


40 Min              525 kr

60 Min              690 kr

Dry needling  ingår i terapeutiska behandlingar


Bg 689-1444

Teraputiska behandlingar

Ultraljud              650 kr

Stötvåg Nybes    650 kr

Skadebeh Nybes 550 kr

Vaccumbeh         540 kr

Heit/Ems beh     650 krövrigt se prislista

Bokadirekt